Азарова Лариса Євстахіївна

Кафедра: Кафедра Мовознавства
Посада: завідувач кафедри, професор

Резюме

Народилася 10. 05. 1951 р.

У 1973 році закінчила Таганрозький державний педагогічний інститут. Отримала кваліфікацію вчителя російської мови та літератури.

У 1994 році закінчила Вінницький державний педагогічний інститут зі спеціальності "Українська мова та література". Отримала кваліфікацію «Учитель української мови та літератури».

З 1982 року працювала у Вінницькому політехнічному інституті, де послідовно обіймала посаду викладача, старшого викладача, доцента, професора.

З 1994 року – завідувач кафедри мовознавства

У 1991 р. захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 10.02.01 – російська мова у спеціалізованій вченій раді Одеського державного університету.

У 2002 р. захистила докторську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Інституту української мови НАН України зі спеціальності "Українська мова".

У 2004 р. присвоєно вчене звання професора.

Із 2007-2012 рр. – обіймала посаду заступника директора Інституту гуманітарно-педагогічних проблем (ІнГПП).

Займається підготовкою наукових кадрів (має двох аспірантів).

Наукові та науково-методичні результати роботи Азарової Л. Є. має 211 наукових та науково-методичних праць, серед яких 8 монографій, 152 наукова стаття у фахових виданнях, із них 21 – за кордоном, та 51 навчальний посібник, серед яких 4 – з грифом МОН України.

Публікацій 297

Електронна пошта le-azarova@vntu.edu.ua