Азарова Лариса Євстахіївна

Кафедра: Кафедра Мовознавства
Посада: завідувач кафедри, професор

Навчально-методична робота

Інші (3)

1. Азарова Л. Є. Словник комп`ютерної термінології для студентів-іноземців / Л. Є. Азарова, Ю. В. Поздрань, І. А. Сташкевич. – Вінниця : ВНТУ, 2019. – 53 с.
2. Методичні вказівки до проведення практичних занять з української мови для студентів-іноземців 2 курсу / Уклад. Л. Є. Азарова, Т. М. Пустовіт. – Вінниця : ВНТУ, 2019. – 45 с.
3. Методичні вказівки до проведення самостійної роботи студентів з дис-ципліни «Українська мова для студентів-іноземців» 4 курс / Азарова Л. Є., Горчинська Л. В. – Вінниця : ВНТУ, 2019. – 47 с.

Методичні вказівки (3)

1. Азарова Л. Є., Горчинська Л. В., Кухарчук Г. В. Методичні вказівки з УМПС для контр. робіт заочників
2. Азарова Л. Є., Горчинська Л. В. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з української мови для іноземних студентів 4 курсу
3. Методичні вказівки до проведення практичних занять із ділової української мови як іноземної для магістрантів 1 курсу / Уклад. Азарова Л. Є., Горчинська Л. В. – Вінниця : ВНТУ, 2022. – 48 с

Навчальні посібники (3)

1. Українська мова за професійним спрямуванням у таблицях і схемах: підручник / Л. Є. Азарова, Л. А. Радомська. – Вінниця: ВНТУ, 2022. – 200 с.
2. Українська мова. Практичний правопис : Навчальний посібник / Азарова Л. Є., Горчинська Л. В., Пустовіт Т. М. – Вінниця : ВНТУ, 2021. – 98 с.
3. Українська мова за професійним спрямуванням (завдання для підсумкового контролю та самостійної роботи) : навчальний посібник / Л. Є. Азарова, А. С. Стадній, Л. А. Радомська. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – 93 с.

Переліки питань, тестові завдання для поточного, модульного контролю знань (2)

1. Азарова Лариса Євстахіївна Тести на лексичні норми
2. Азарова Лариса Євстахіївна Тести на орфографію

Практикум (13)

1. Азарова Лариса Євстахіївна Заняття 10 (Вимоги до оформлювання документів. Заява)
2. Азарова Лариса Євстахіївна Практичне заняття 10 (Автобіографія. Резюме. План. Тези. Конспект)
3. Азарова Лариса Євстахіївна Заняття 12 (Багатозначні слова. Омоніми. Синоніми. Пароніми. Запозичені слова)
4. Азарова Лариса Євстахіївна Практичне заняття 11 (Курсова, бакалаврська, дипломна робота)
5. Азарова Лариса Євстахіївна Практичне заняття 12 (Ділові папери, документ)
6. Азарова Лариса Євстахіївна Практичне заняття 17.2 (Трудова угода, контракт)
7. Азарова Лариса Євстахіївна Практичне заняття 18 (Термінологія)
8. Азарова Лариса Євстахіївна Практичне заняття 19 (Приклади оформлення літератури)
9. Азарова Лариса Євстахіївна Практичне заняття 13 (Заява)
10. Азарова Лариса Євстахіївна Практичне заняття 14 (Службовий лист)
11. Азарова Лариса Євстахіївна Практичне заняття 15 (Довідка)
12. Азарова Лариса Євстахіївна Практичне заняття 16 (Доручення, розписка)
13. Азарова Лариса Євстахіївна Практичне заняття 17.1 (Трудовий договір)

Робочі програми (6)

1. Азарова Лариса Євстахіївна РНП з УМПС (для ОПП 141 спец. Електроенергетика)мс
2. Азарова Л. Є. РПНД "Українська мова як іноземна" асп. (спец. 163 - Біомедична інженерія)
3. Азарова Л. Є. РПНД "Українська мова як іноземна" асп. (спец. 192 Будівництво та цивільна інженерія)
4. Азарова Л. Є. РПНД "Українська мова як іноземна" (спец. 125 - Кібербезпека)
5. Азарова Л.Є., Горчинська Л.В. РПНД "Ділова українська мова як іноземна" (спец. 101, магістри)
6. Азарова Л.Є., Горчинська Л.В. РПНД "Ділова українська мова як іноземна" (274 спец.) магістри

Силабуси (3)

1. Азарова Л. Є. Силабус із дисципліни "Українська мова як іноземна" (спец. 192 Будівництво та цивільна інженерія)
2. Азарова Л. Є. Силабус із дисципліни "Українська мова як іноземна" (спец. 163 Біомедична інженерія)
3. Азарова Л. Є. Силабус із дисципліни "Українська мова як іноземна" (спец. 125 Кібербезпека)